relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 29/2020

Raport bieżący 29/2020
Data: 09.10.2020
Godzina: 12:07
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości zmianę terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.

Pierwotny termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r., wskazany w raporcie bieżącym Decora S.A. nr 1/2020, wyznaczony był na dzień 6 listopada 2020 r. Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r. wyznaczony zostaje na dzień 13 listopada 2020 r.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)

← Powrót