relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 36/2018

Raport bieżący 36/2018
Data: 30.10.2018
Godzina: 12:34

Temat:

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 października 2018 roku, Spółka otrzymała od Spółki zawiadomienie sporządzone w imieniu własnym oraz pana Włodzimierza Lesińskiego i pani Marzeny Lesińskiej na podstawie art. 87 ust. 1a w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Spółka poinformowała o rozwiązaniu w dniu 30 października 2018 r. przez Spółkę, pana Włodzimierza Lesińskiego i panią Marzenę Lesińską porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

zawiadomienie KNF_art. 87 ust. 1a wzw z art. 69_ustawa o ofercie

30-10-2018

← Powrót