relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 10/2018

Raport bieżący 10/2018
Data: 24.04.2018
Godzina: 17:52

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-04-24 17:52 | Raport bieżący 10/2018

Uchwały ZWZA 2018 spółki Decora S.A.

24-04-2018

← Powrót