relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 32/2019

Raport bieżący 32/2019
Data: 28.03.2019
Godzina: 19:49

Temat:
Przekroczenie przez Akcjonariusza 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 28 marca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander („AVIVA OFE”), że w wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 26 marca 2019 roku stan posiadania akcji Decora S.A. przez AVIVA OFE wzrósł powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Bezpośrednio przed dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki AVIVA OFE posiadało 1.130.328 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.130.328 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tj. 9,99% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki tj. na dzień 26 marca 2019 roku AVIVA OFE posiada 1.130.328 akcji Spółki, co stanowi 10,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.130.328głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tj. 10,72% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

zawiadomienie_Decora_AVIVA__art69uoo_28.03.19

28-03-2019

← Powrót