relacje inwestorskie > raporty >

Raporty półroczne za rok 2009

Raporty półroczne za rok 2009

Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Decora za I półrocze 2009 zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Decora S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Raporty półroczne za rok 2009 Grupa Kapitałowa oświadczenie o audytorze 30-06-2009
Raporty półroczne za rok 2009 Grupa Kapitałowa oswiadczenie o sprawozdaniu 30-06-2009
Raporty półroczne za rok 2009 Grupa Kapitałowa raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30-06-2009
Raporty półroczne za rok 2009 Grupa Kapitałowa skonsolidowane sprawozdanie finansowe 30-06-2009
Raporty półroczne za rok 2009 Grupa Kapitałowa sprawozdanie zarządu 30-06-2009
Raporty półroczne za rok 2009 DECORA oświadczenie o audytorze 30-06-2009
Raporty półroczne za rok 2009 DECORA oświadczenie o sprawozdaniu 30-06-2009

← Powrót