relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 22/2016

Raport bieżący 22/2016

Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 27 kwietnia 2016r.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść:

Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 3.342.408

– liczba głosów: 3.342.408

– % głosów na ZWZA: 42,08

– % ogólnej liczby głosów: 29,57

 

Hermann Josef Christian:

– liczba akcji: 500.000

– liczba głosów: 500.000

– % głosów na ZWZA: 6,29

– % ogólnej liczby głosów: 4,42

 

 

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

– liczba akcji: 1.130.328

– liczba głosów: 1.130.328

– % głosów na ZWZA: 14,23

– % ogólnej liczby głosów: 9,99

 

 

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.100.000

– liczba głosów: 1.100.000

– % głosów na ZWZA: 13,85

– % ogólnej liczby głosów: 9,73

 

 

FAMILIAR S.A. SICAV-SIF

 – liczba akcji: 1.000.000

– liczba głosów: 1.000.000

– % głosów na ZWZA: 12,59

– % ogólnej liczby głosów: 8,85

 

 

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

– liczba akcji: 560.000

– liczba głosów: 560.000

– % głosów na ZWZA: 7,05

– % ogólnej liczby głosów: 4,95

← Powrót