relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 06/2011

Raport nr 06/2011

Sprzedaż akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 4 kwietnia 2011r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy), zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez spółkę prawa szwajcarskiego, który to podmiot jest blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot w dniu 30 marca 2011r. dokonał sprzedaży 100.000 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. za cenę 16,60 zł za jedną akcję. Sprzedaż została dokonana w Polsce w ramach transakcji pakietowej w trybie pozasesyjnym. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nim związanego.

← Powrót