relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 17/2011

Raport nr 17/2011

Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 czerwca 2011r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy), zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez spółkę prawa holenderskiego, który to podmiot jest blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot:

 • dnia 1 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 119 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,28 zł za     jedną        akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 • dnia 1 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 274 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,34 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 • dnia 1 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 500 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,35 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 • dnia 1 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 500 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,40 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 •  dnia 1 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 100 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,68 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 •  dnia 2 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 1.100 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,10 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 •  dnia 2 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 32 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,40 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 • dnia 2 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 111 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,55 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 • dnia 2 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 143 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,59 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 • dnia 2 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 1.000 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,60 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 • dnia 2 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 500 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,68 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
 • dnia 2 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 1.500 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,90 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjny
 • dnia 2 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 399 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 16,00 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nim związanego.

← Powrót