relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 24/2020

Raport bieżący 24/2020
Data: 01.09.2020
Godzina: 16:48

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Włodzimierza Lesińskiego projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 września 2020 roku „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego”.

Otrzymany od akcjonariusza projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Projekt uchwał NWZA_Akcjonariusz 01-09-2020

← Powrót