relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 4/2015

Raport bieżący 4/2015

 

Temat:

Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 14.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyoskiego 24a. Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Raport Bieżący – projekty uchwał WZA 2015 2015-03-25

← Powrót