relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 03/2017

Raport bieżący 03/2017

Tytuł:
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2016

Podstawa prawna:
 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść:
 

Na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)  Zarząd Decora S. A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego Spółki za 2016 r. Jednostkowy raport roczny za 2016 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 6 kwietnia 2017 r. Wcześniej ogłoszony w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. termin przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2016 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r. ustalony był na dzień 12 kwietnia 2017 r. Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami).

← Powrót