relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 17/2017

Raport bieżący 17/2017

Temat:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 6 września 2017 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. działając na podstawie Art. 399 § 1
w związku z art. 402(1) Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 6 września 2017 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A.  przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy
w załączeniu.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2017-07-31 15:18 | Raport bieżący 17/2017

Ogłoszenie NWZA Decora 2017

31-07-2017

← Powrót