relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 14/2013

Raport nr 14/2013

Temat:

Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm., Zarząd Decora  S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r., w którym Spółka Decora  S.A informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2013 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe, który został pierwotnie ustalony na  dzień 30 sierpnia 2013 roku. Nowy termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe został wyznaczony na dzień 19 sierpnia 2013 r. Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian.

← Powrót