relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 44/2019

Raport bieżący 44/2019
Data: 13.05.2019
Godzina: 15:28

Temat: Powzięcie przez emitenta informacji o decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść: Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”), w dniu 13 maja 2019 r. powziął informację o rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki w następnej kadencji, Pana Jacka Dąbrowskiego. Treść powiadomienia o rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 pkt 4 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Rezygnacja_z_kandydowania_RN_J.Dabrowski

13-05-2019

 

← Powrót