relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 06/2020

Raport bieżący 06/2020
Data: 02.04.2020
Godzina: 14:45

Temat:

Wpływ koronowirusa COVID-19 na działalność Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, że zgodnie z oceną Zarządu Spółki, Spółka spodziewa się, że skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia WHO pandemii koronowirusa COVID-19 i związane z tym działania podjęte przez administracje rządowe krajów, w których Spółka i jej grupa kapitałowa prowadzi działalność, będą miały z dużym prawdopodobieństwem negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki i jej grupy kapitałowej.

Spółka wskazuje, że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku jest wyższa od wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 roku o 20% (86,7 mln zł w IQ2020 do 72,5 mln zł w IQ2019). Szacunkowa, średniomiesięczna wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 wyniosła 28,9 mln zł.

Spółka szacuje jednak, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w miesiącu kwietniu 2020 roku mogą być niższe o 25% – 50% w odniesieniu do średniomiesięcznej wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2020 roku.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki i jej grupy kapitałowej w związku z  rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Ewentualne nowe okoliczności i decyzje, istotnie wpływające na działalność,  sytuację  finansową  lub perspektywy rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, zostaną zakomunikowane w kolejnych raportach bieżących lub okresowych.

← Powrót