relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 11/2013

Raport nr 11/2013

Temat :

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 10 maja 2013r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 10 maja 2013r.

SANIKU S.A.:

– liczba akcji: 3.033.295

– liczba głosów: 3.033.295

– % głosów na ZWZA: 45,623

– % ogólnej liczby głosów: 26,835

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 2.746.779

– liczba głosów: 2.746.779

– % głosów na ZWZA: 41,313

– % ogólnej liczby głosów: 24,300

Fundusz Inwestycyjny AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

– liczba akcji: 868.478

– liczba głosów: 868.478

– % głosów na ZWZA: 13,062

– % ogólnej liczby głosów: 7,683

← Powrót