relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 05/2021

Raport bieżący 05/2021
Data: 04.03.2021
Godzina: 14:41

Temat:
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 04 marca 2021 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba:
– w dniu 02 marca 2021 r. dokonała nabycia 7.829 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 30,00 zł za jedną akcję,
– w dniu 03 marca 2021 r. dokonała nabycia 7.048 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 30,00 zł za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pełna treść notyfikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Powiadomienie_MAR19_WL_03.03.2021 03-03-2021

← Powrót