relacje inwestorskie > raporty >

Sprawozdanie roczne za rok 2008

Sprawozdanie roczne za rok 2008

Sprawozdania jednostkowe GK Decora za 2008 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2008 List Prezesa Zarządu 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Oświadczenie o audytorze 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Opinia i raport audytora 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Sprawozdanie finansowe 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Sprawozdanie zarządu 31-12-2008

 

Sprawozdania skonsolidowane GK Decora za 2008 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2008 List Prezesa Jednostki Dominującej 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Oświadczenie o audytorze 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Opinia i raport audytora 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Sprawozdanie finansowe 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Sprawozdanie zarządu 31-12-2008

← Powrót