relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 06/2017

Raport bieżący 06/2017

 

Temat:

Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 26 maja 2017 roku o godzinie 12.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a. Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2017-04-11 14:48 | Raport bieżący 06/2017

Projekty uchwał – ZWZA 2017 Spółki DECORA S.A.

11-04-2017

← Powrót