relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 66/2019

Raport bieżący 66/2019
Data: 10.06.2019
Godzina: 18:07

Temat :

Powołanie Członka Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą DECORA S.A

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powołała na Członka Komitetu Audytu – Pana Piotra Szczepiórkowskiego i powierzeniu funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.
Członek Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

← Powrót