relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 10/2022

Raport bieżący 10/2022
Data: 19.05.2022
Godzina: 14:05

Temat:
Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 maja 2022 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Prezesa Zarządu emitenta Pana Waldemara Osucha.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba: w dniu 18 maja 2022 r. dokonała zbycia 9.779 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 34,50 zł za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pełna treść notyfikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Powiadomienie_WO_art19ust.3MAR_19.05 19-05-2022

 

← Powrót