relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 25/2020

Raport bieżący 25/2020
Data: 08.09.2020
Godzina: 12:38

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 08 września 2020 r.

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 4.009.052

– liczba głosów: 4.009.052

– % głosów na NWZA: 44,78

– % ogólnej liczby głosów: 44,78

Hermann Josef Christian:

– liczba akcji: 659.386

– liczba głosów: 659.386

– % głosów na NWZA: 7,37

– % ogólnej liczby głosów: 7,37

 AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

– liczba akcji: 1.130.000

– liczba głosów: 1.130.000

– % głosów na NWZA: 12,62

– % ogólnej liczby głosów: 12,62

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.104.000

– liczba głosów: 1.104.000

– % głosów na NWZA: 12,44

– % ogólnej liczby głosów: 12,44

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

– liczba akcji: 660.000

– liczba głosów: 660.000

– % głosów na NWZA: 7,37

– % ogólnej liczby głosów: 7,37

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

– liczba akcji: 1.104.028

– liczba głosów: 1.104.028

– % głosów na NWZA: 12,33

– % ogólnej liczby głosów: 12,33

← Powrót