relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 7/2012

Raport nr 7/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 11 maja 2012r.

Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 11 maja 2012r.

1. SANIKU S.A.:
– liczba akcji: 3.006.139
– liczba głosów: 3.006.139
– % głosów na ZWZA: 43,89
– % ogólnej liczby głosów: 26,595

2. Włodzimierz Lesiński:
– liczba akcji: 2.724.708
– liczba głosów: 2.724.708
– % głosów na ZWZA: 39,78
– % ogólnej liczby głosów: 24,105

3. Fundusz Inwestycyjny AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
– liczba akcji: 868.478
– liczba głosów: 868.478
– % głosów na ZWZA: 12,68
– % ogólnej liczby głosów: 7,683

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

← Powrót