relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 26/2011

Raport nr 26/2011

Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 września 2011r. sporządzonego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 19 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 16 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 588 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

    w dniu 16.09.2011 – 571 sztuk po cenie 11,80 zł za jedną akcję
    w dniu 16.09.2011 – 17 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót