relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 28/2011

Raport nr 28/2011

Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 listopada 2011r. sporządzonego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 28 listopada 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 23, 24, 25 listopada 2011r. dokonała zakupu łącznie 3.505 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

  • w dniu 23.11.2011 – 1.000 sztuk po cenie 7,75 zł za jedną akcję
  • w dniu 23.11.2011 – 1.000 sztuk po cenie 7,80 zł za jedną akcję
  • w dniu 24.11.2011 – 58 sztuk po cenie 7,75 zł za jedną akcję
  • w dniu 24.11.2011 – 846 sztuk po cenie 7,70 zł za jedną akcję
  • w dniu 25.11.2011 – 1 sztuka w cenie 7,75 zł za jedną akcję
  • w dniu 25.11.2011 – 600 sztuk po cenie 7,90 zł za jedną akcję

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót