relacje inwestorskie > raporty >

Raporty roczne za 2012 rok

Raporty roczne za 2012 rok

Raporty jednostkowe

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
raport roczny List Prezesa Zarządu Decora S.A 15-03-2013
raport roczny Opinia i raport audytora z badania JSF DECORA SA 2012 15-03-2013
raport roczny  Sprawozanie finansowe Decora S.A. 2012 15-03-2013
raport roczny  Sprawozdanie Zarządu Decora S.A.2012 15-03-2013

Raporty skonsolidowane 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
raport roczny  List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej 15-03-2013
raport roczny Opinia i raport audytora SSF DECORA 2012 15-03-2013
raport roczny Skonsolidowane sprawozanie finansowe GK Decora.2012 15-03-2013
raport roczny Sprawozanie Zarządu Jednostki Dominującej Decora 2012 15-03-2013

← Powrót