relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 27/2012

Raport nr 27/2012

Temat:

Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30 listopada 2012r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy) w dniu 26 listopad 2012r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot w dniu 22 listopada 2012r. dokonał zakupu łącznie 2212 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w  cenie 8,40 – 8,45 PLN za sztukę – średnia cena zakupu wyniosła 8,43 PLN za sztukę.

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nią związanego.

← Powrót