relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 30/2019

Raport bieżący 30/2019
Data: 26.03.2019
Godzina: 18:00

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 marca 2019 roku, Spółka otrzymała od: Pana Włodzimierza Lesińskiego oraz Spółki zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

zawiadomienie_Decora_WL_KNF__art69uoo_26.03.19

26-03-2019

← Powrót