relacje inwestorskie > raporty >

Skonsolidowany raport półroczny GK DECORA za 1 półrocze 2020

Skonsolidowany raport półroczny GK DECORA za 1 półrocze 2020
typ nazwa dokumentu data i godzina publikacji
24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

GK DECORA sródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze_2020

28-08-2020 | 07:16

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

GK DECORA sródroczne sprawozdanie zarzadu I półrocze 2020

28-08-2020 | 07:16

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

Raport z przeglądu – JSF

28-08-2020 | 07:16

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

Raport z przeglądu – SSF

28-08-2020 | 07:16

← Powrót