relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 22/2022

Raport bieżący 22/2022
Data: 3.08.2022
Godzina: 10:43

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 5 września 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 5 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje oraz projekty uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna:

  • §19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 r. poz.757 z późn.zm.).
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_ 03-08-2022
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem_ 03-08-2022

← Powrót