relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 9/2022

Raport bieżący 9/2022
Data: 19.05.2022
Godzina: 12:04

Temat:
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 maja 2022 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba:
– w dniu 16 maja 2022 r. dokonała nabycia 1.217 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 33,31 zł za jedną akcję,
– w dniu 18 maja 2022 r. dokonała nabycia 10.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 34,50 zł za jedną akcję,

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pełna treść notyfikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Powiadomienie_WL_art19ust.3MAR_19.05 19-05-2022

 

← Powrót