relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 08/2020

Raport bieżący 08/2020
Data: 08.04.2020
Godzina: 14:21

Temat:
Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 8 kwietnia 2020 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba:

  • w dniu 6 kwietnia 2020 r. dokonała nabycia 10065 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 15,00 zł za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pełna treść notyfikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

2020.04.08 – powiadomienie o transakcjach nabycia akcji – 19 ust. 1 MAR – W. Lesiński – KNF

08-04-2020

← Powrót