relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 19/2020

Raport bieżący 19/2020
Data: 08.06.2020
Godzina: 16:39

Temat:
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (“Spółka”), na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 r. informuje, że w dniu 08 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (”Bank”) aneks nr 29  (zwany dalej “Aneksem”) do umowy nr 1418/034/05 o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r., wraz z późniejszymi zmianami (zwanej dalej “Umową”).

Na mocy Aneksu, dzień w którym powinna nastąpić całkowita spłata wszelkich należności Banku wynikających z Umowy zmieniony został na dzień 30.06.2021 r.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Umowy pozostają bez zmian.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót