relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 39/2016

Raport bieżący 39/2016

Temat:
Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

 

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r.  przyjął Indywidualny Standard Raportowania Decora S.A. (dalej ISR) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

 

Przyjęty ISR stanowi dostosowanie polityki informacyjnej Emitenta do nowych regulacji prawnych, określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014  z dnia 16 kwietnia 2014 r.  w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, które wejdą w życie od dnia 3 lipca 2016 roku.

 

Przyjęty ISR wejdzie w życie od dnia 3 lipca 2016 roku.

 

ISR_DECORA_01.07.2016.pdf

← Powrót