relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 3/2015

Raport bieżący 3/2015

 

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 22 kwietnia 2015.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. działając na podstawie Art.  399  §  1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 22 kwietnia 2015 r. na godz. 14.00  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy,  które  odbędzie  się  w  Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A.  przy ulicy Prądzyoskiego 24a.
Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.
Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie   informacji   bieżących   i   okresowych   przekazywanych   przez   emitentów   papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Ogłoszenie ZWZA Decora 2015 2015-03-25

← Powrót