relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 16/2011

Raport nr 16/2011

Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 czerwca 2011r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy), zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez spółkę prawa szwajcarskiego, który to podmiot jest blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot:

     dnia 6 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 112 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,61 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym
dnia 6 czerwca 2011 roku dokonał zakupu 140 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. po cenie 14,93 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nim związanego.

← Powrót