relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 06/2021

Raport bieżący 06/2021
Data: 05.03.2021
Godzina: 13:26

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2021 roku Spółka otrzymała od Pana Włodzimierza Lesińskiego zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) dotyczące:

  1. zmiany dotychczas posiadanego przez Pana Włodzimierza Lesińskiego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów;
  2. zmiany dotychczas posiadanego przez porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Zawiadomienie_WL_KNF_05.03.2021 05-03-2021

← Powrót