relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 45/2019

Raport bieżący 45/2019
Data: 14.05.2019
Godzina: 15:33

Temat:

Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 maja 2019 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba:

• w dniu 10 maja 2019 r. dokonała nabycia 7059 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 16,94 zł. za jedną akcję.

• w dniu 13 maja 2019 r. dokonała nabycia 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 16,80 zł. za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

powiadomienie_WL_art19ust.1MAR_10.05_13.05

14-05-2019

 

← Powrót