relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 40/2018

Raport bieżący 40/2018
Data: 29.11.2018
Godzina: 11:09

 

Temat:
Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 30 stycznia 2019 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 stycznia 2019 roku
o godzinie 14:00  w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Projekt uchwały NWZA 2019 Spółki Decora S.A.

29-11-2018

 

← Powrót