relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 8/2022

Raport bieżący 8/2022
Data: 09.05.2022
Godzina: 14:14

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje oraz projekty uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 r. poz.757).

 

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 09-05-2022

 

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem 09-05-2022

← Powrót