relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 25/2011

Raport nr 25/2011

Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 września 2011r. porządzonego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 19 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 13 – 15 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 24.691 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

  •     w dniu 13.09.2011 – 11.436 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
  •     w dniu 13.09.2011 – 11.057 sztuk po cenie 11,40 zł za jedną akcję
  •     w dniu 14.09.2011 – 1.595 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
  •     w dniu 15.09.2011 – 603 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót