relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 16/2023

Raport bieżący 16/2023
Data: 22.06.2023
Godzina: 12:52

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2023 r.

Hermann Josef Christian:

– liczba akcji: 659.386

– liczba głosów: 659.386

– % głosów na ZWZA: 8,47

– % ogólnej liczby głosów: 6,25

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 4.130.892

– liczba głosów: 4.130.892

– % głosów na ZWZA: 53,04

– % ogólnej liczby głosów: 39,17

ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.027.000

– liczba głosów: 1.027.000

– % głosów na ZWZA: 13,19

– % ogólnej liczby głosów: 9,74

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.042.595

– liczba głosów: 1.042.595

– % głosów na ZWZA: 13,39

– % ogólnej liczby głosów: 9,89

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

– liczba akcji: 653.000

– liczba głosów: 653.000

– % głosów na ZWZA: 8,38

– % ogólnej liczby głosów: 6,19

← Powrót