relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 15/2020

Raport bieżący 15/2020
Data: 29.05.2020
Godzina: 15:32

Temat :

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 29 maja 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 29 maja 2020 r.

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 4.009.052

– liczba głosów: 4.009.052

– % głosów na ZWZA: 45,19

– % ogólnej liczby głosów: 45,19

Hermann Josef Christian:

– liczba akcji: 659.386

– liczba głosów: 659.386

– % głosów na ZWZA: 7,43

– % ogólnej liczby głosów: 7,43

 AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

– liczba akcji: 1.130.328

– liczba głosów: 1.130.328

– % głosów na ZWZA: 12,74

– % ogólnej liczby głosów: 12,74

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.104.062

– liczba głosów: 1.104.062

– % głosów na ZWZA: 12,44

– % ogólnej liczby głosów: 12,44

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

– liczba akcji: 560.000

– liczba głosów: 560.000

– % głosów na ZWZA: 6,31

– % ogólnej liczby głosów: 6,31

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

– liczba akcji: 1.104.028

– liczba głosów: 1.104.028

– % głosów na ZWZA: 12,44

– % ogólnej liczby głosów: 12,44

← Powrót