relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 15/2011

Raport nr 15/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 13 maja 2011r.

Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 13 maja 2011r.

    1.SANIKU S.A.:

 •         liczba akcji: 3.002.067
 •         liczba głosów: 3.002.067
 •         % głosów na ZWZA: 38,649
 •         % ogólnej liczby głosów: 26,559

     2.Włodzimierz Lesiński :

 •         liczba akcji: 2.550.080
 •         liczba głosów: 2.550.080
 •         % głosów na ZWZA: 32,830
 •         % ogólnej liczby głosów: 22,560

 3.Fundusze Inwestycyjne AVIVA zarządzane przez AVIVA INVESTORS POLAND S.A. łącznie (AVIVA         INVESTORS SFIO       SUBFUNDUSZ AKCYJNY, AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI POLSKICH AKCJI,  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI STABILNEGO INWESTOWANIA, AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI OCHRONY KAPITAŁU PLUS, AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI ZRÓWNOWAŻONY, AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI MAŁYCH SPÓŁEK, AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI NOWYCH SPÓŁEK, AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI OPTYMALNEGO WZROSTU)

 •         liczba akcji: 859.412
 •         liczba głosów: 859.412
 •         % głosów na ZWZA: 11,064
 •         % ogólnej liczby głosów: 7,603

    4. Fundusz Inwestycyjny AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

 •         liczba akcji: 606.066
 •         liczba głosów: 606.066
 •         % głosów na ZWZA: 7,802
 •         % ogólnej liczby głosów: 5,362

    5. Hermann-Josef Christian

 •         liczba akcji: 500.000
 •         liczba głosów: 500.000
 •         % głosów na ZWZA: 6,437
 •         % ogólnej liczby głosów: 4,423

← Powrót