relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 07/2023

Raport bieżący 07/2023
Data: 17.02.2023
Godzina: 16:52

Temat                                                                                                                                       

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.        

Podstawa prawna                                                                                                   

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd Spółki DECORA S.A. ( Decora S.A. , Emitent ) z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje o otrzymaniu w dniu 17 lutego 2023 roku, zawiadomienia, sporządzonego  zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  od PKO BP Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz  PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („Zawiadomienie”). Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego

typnazwa dokumentudata aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018Zawiadomienie_PKO BP17-02-2023

← Powrót