relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 25/2022

Raport bieżący 25/2022
Data: 5.09.2022
Godzina: 12:53

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 05 września 2022 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A., na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości:

  1. treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 września 2022 r.;
  2. brak projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Uchwały NWZA DECORA SA_05.09.2022_ 05-09-2022

← Powrót