relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 20/2017

Raport bieżący 20/2017

Tytuł:
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Podstawa prawna:
 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

 

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.    

Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Wcześniej w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. wyznaczony był na dzień 15 września 2017 r.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami).

← Powrót