relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 87/2019

Raport bieżący 87/2019
Data: 05.09.2019
Godzina: 16:04

Temat :

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 5 września 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 5 września 2019 r.

Włodzimierz Lesiński :
– liczba akcji: 2.550.080
– liczba głosów: 2.550.080
– % głosów na NWZA: 33,38
– % ogólnej liczby głosów: 24,18

Hermann Josef Christian:
– liczba akcji: 500.000
– liczba głosów: 500.000
– % głosów na NWZA: 6,54
– % ogólnej liczby głosów: 4,74

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
– liczba akcji: 1.130.328
– liczba głosów: 1.130.328
– % głosów na NWZA: 14,79
– % ogólnej liczby głosów: 10,71

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
– liczba akcji: 1.104.062
– liczba głosów: 1.104.062
– % głosów na NWZA: 14,45
– % ogólnej liczby głosów: 10,47

PKO PARASOLOWY – FUNDUSZ INWESTYCJI OTWARTY
– liczba akcji: 388.682
– liczba głosów: 388.682
– % głosów na NWZA: 5,09
– % ogólnej liczby głosów: 3,69

PKO BP OFE
– liczba akcji: 1.101.105
– liczba głosów: 1.101.105
– % głosów na NWZA: 14,41
– % ogólnej liczby głosów: 10,44

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
– liczba akcji: 560.000
– liczba głosów: 560.000
– % głosów na NWZA: 7,33
– % ogólnej liczby głosów: 5,31

← Powrót