relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 20/2011

Raport nr 20/2011

Zakup akcji emitenta przez osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 sierpnia 2011r. sporządzonego w Lubonieczku w dniu 1 sierpnia 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 27 i 28 lipca 2011r. dokonała zakupu łącznie 4.700 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po cenie od 11,20 zł do 11,58 zł za jedną akcję – średnia cena zakupu wyniosła 11,40 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartej w Polsce w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani danych osobowych osoby blisko z nim związanej.

← Powrót