relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 10/2021

Raport bieżący 10/2021
Data: 01.06.2021
Godzina: 16:46

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 1 czerwca 2021 r.

Włodzimierz Lesiński :
– liczba akcji: 4.073.834
– liczba głosów: 4.073.834
– % głosów na ZWZA: 45,42
– % ogólnej liczby głosów: 38,63

Hermann Josef Christian:
– liczba akcji: 659.386
– liczba głosów: 659.386
– % głosów na ZWZA: 7,35
– % ogólnej liczby głosów: 6,25

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
– liczba akcji: 1.000.000
– liczba głosów: 1.000.000
– % głosów na ZWZA: 11,15
– % ogólnej liczby głosów: 9,48

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
– liczba akcji: 1.100.000
– liczba głosów: 1.100.000
– % głosów na ZWZA: 12,26
– % ogólnej liczby głosów: 10,43

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
– liczba akcji: 660.000
– liczba głosów: 660.000
– % głosów na ZWZA: 7,36
– % ogólnej liczby głosów: 6,26

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny
– liczba akcji: 1.163.500
– liczba głosów: 1.163.500
– % głosów na ZWZA: 12,97
– % ogólnej liczby głosów: 11,03

← Powrót